Loonsverhogingen en kostenvergoedingen per 1 juli 2017

23/06/2017

In de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedek­kingsbedrijven 1 januari 2015 tot en met

31 december 2017 is bepaald, dat de garantielo­nen per 1 juli 2017 worden ver­hoogd met 1,75%.

 

Vorenstaande in acht genomen kunnen de garantielonen alsmede de kostenvergoedingen per

1 juli 2017 als volgt worden weergegeven:

FUNKTIEGROEP

WEEKLOON

UURLOON

1A en 1B

510,40

12,76

2

540,00

13,50

3

570,40

14,26

4

601,20

15,03

5

631,60

15,79

 

Garantielonen voor jeugdigen met diploma vakopleiding

LEEFTIJD

WEEKLOON

UURLOON

17 jaar

256,80

6,42

18 jaar

296,40

7,41

19 jaar

340,40

8,51

20 jaar

435,60

10,89

21 jaar

conform functiegroep 1B*

conform functiegroep 1B*

22 jaar

conform functiegroep 1B* of 2

conform functiegroep 1B* of 2

23 jaar

conform functiegroep 2

conform functiegroep 2

* Een werknemer die het diploma van de vakopleiding heeft behaald, wordt ingedeeld in deze groep zodra hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt of, indien hij bedoeld diploma op een latere datum heeft behaald, met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op deze latere datum. Een werknemer die over bedoeld diploma beschikt, kan maximaal één jaar onder deze groep ressorteren.

 

Garantielonen voor jeugdigen zonder diploma vakopleiding

LEEFTIJD

WEEKLOON

UURLOON

                 16 jaar

217,60

5,44

                 17 jaar

242,00

6,05

                 18 jaar

270,00

6,75

                 19 jaar

302,40

7,56

                 20 jaar

400,00

10,00

                 21 jaar

450,40

11,26

 

Garantielonen voor nieuwe instromers zonder werkervaring in de sector

LEEFTIJD

1e halfjaar

2e halfjaar

 

Weekloon

Uurloon

Weekloon

Uurloon

             16 jaar

148,00

3,70

171,20

4,28

             17 jaar

167,60

4,19

192,40

4,81

             18 jaar

196,40

4,91

220,80

5,52

             19 jaar

224,80

5,62

250,80

6,27

             20 jaar

289,60

7,24

326,40

8,16

             21 jaar

343,20

8,58

378,80

9,47

      22 jaar en ouder

398,40

9,96

436,00

10,90

Let wel:

Aanpassing van individueel overeengekomen lonen, welke hoger zijn dan het

garantieloon, vindt slechts plaats voor zover dit individueel overeengekomen loon niet

hoger is dan 110% van het garantieloon.

 

UTA-personeel

De initiële loonsverhoging van 1,75% per 1 juli 2017 geldt ook voor een deel van de UTA-medewerkers conform de per 1 juli 2012 ingevoerde methodiek.

KOSTENVERGOEDINGEN

Fiets

1,05

Bromfiets/snorfiets

1,31

> 25 km 0,07

Motor

0,26

Werkkleding

1,20

Toeslag slopen

0,41

Premie schadevrij

  • na afloop van het eerste schadevrije jaar
  • verhoging ieder aansluitend kwartaal
  • met een maximum van
  • geen premie genoten eerstvolgende kwartaal
  • na 12 aaneengesloten kwartalen
  • na elk van de volgende vier kwartalen

 

12,42

  1,96

19,80

12,42

25,18

25,18

Autokostenvergoeding

  • de werknemer die alleen naar het werk reist
  • de werknemer die met 1 collega reist
  • de werknemer die met 2 collega’s reist
  • de werknemer die met 3 of meer collega’s reist

 

0,36

0,37

0,42

0,44