Loonsverhogingen en kostenvergoedingen per 1 maart 2016

19/02/2016

 

Garantielonen

 

Funktiegroep 1: weekloon 501,60, uurloon 12,54

Funktiegroep 2: weekloon 530,80, uurloon 13,27

Funktiegroep 3: weekloon 560,40, uurloon 14,01

Funktiegroep 4: weekloon 590,80, uurloon 14,77

Funktiegroep 5: weekloon 620,80, uurloon 15,52


Garantielonen voor jeugdigen met diploma vakopleiding
 

Leeftijd 18 jaar: weekloon 323,20, uurloon 8,08

Leeftijd 19 jaar: weekloon 378,80, uurloon 9,47

Leeftijd 20 jaar: weekloon 471,60 uurloon 11,79

Leeftijd 21 jaar: weekloon en uurloon conform functiegroep 2
 

Garantielonen voor jeugdigen met diploma vakopleiding behaald op of na 1 september 2013

 

Leeftijd 17 jaar: weekloon 252,40, uurloon 6,31

Leeftijd 18 jaar: weekloon 291,20, uurloon 7,28

Leeftijd 19 jaar: weekloon 334,40, uurloon 8,36

Leeftijd 20 jaar: weekloon 428,00, uurloon 10,70

Leeftijd 21 jaar: weekloon en uurloon conform functiegroep 1B*

Leeftijd 22 jaar: weekloon en uurloon conform fuctiegroep 1B of 2*

Leeftijd 23 jaar: weekloon en uurloon conform functiegroep 2

 

* Een werknemer die het diploma van de vakopleiding heeft behaald, wordt ingedeeld in deze groep zodra hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt of, indien hij bedoeld diploma op een latere datum heeft behaald, met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op deze latere datum. Een werknemer die over bedoeld diploma beschikt, kan maximaal één jaar onder deze groep ressorteren.


Garantielonen voor jeugdigen zonder diploma vakopleiding
 

Leeftijd 16 jaar: weekloon 214,00, uurloon 5,35

Leeftijd 17 jaar: weekloon 238,00, uurloon 5,95

Leeftijd 18 jaar: weekloon 265,20, uurloon 6,63

Leeftijd 19 jaar: weekloon 297,20, uurloon 7,43

Leeftijd 20 jaar: weekloon 393,20, uurloon 9,83

Leeftijd 21 jaar: weekloon 442,80, uurloon 11,07

 

Garantielonen voor nieuwe instromers zonder werkervaring in de sector

 

1e halfjaar:
Leeftijd 16 jaar: weekloon 144,80, uurloon 3,62

Leeftijd 17 jaar: weekloon 164,00, uurloon 4,10
Leeftijd 18 jaar: weekloon 186,40, uurloon 4,66

Leeftijd 19 jaar: weekloon 212,80, uurloon 5,32

Leeftijd 20 jaar: weekloon 260,80, uurloon 6,52

Leeftijd 21 jaar: weekloon 302,00, uurloon 7,55

Leeftijd 22 jaar e.o.: weekloon 389,60, uurloon 9,74

 

2e halfjaar:
Leeftijd 16 jaar: weekloon 168,00, uurloon 4,20

Leeftijd 17 jaar: weekloon 188,80, uurloon 4,72

Leeftijd 18 jaar: weekloon 212,80, uurloon 5,32

Leeftijd 19 jaar: weekloon 241,20, uurloon 6,03

Leeftijd 20 jaar: weekloon 304,80, uurloon 7,62

Leeftijd 21 jaar: weekloon 349,20, uurloon 8,73

Leeftijd 22 jaar e.o.: weekloon 426,80, uurloon 10,67

 

Let wel:

De loonsverhoging wordt volgens de gebruikelijke systematiek, over maximaal 110% van het garantieloon, toegekend.

 

UTA-personeel

De initiële loonsverhoging van 3% per 1 maart 2016 geldt ook voor een deel van het UTA-personeel conform de per 1 juli 2012 ingevoerde methodiek.

 

Kostenvergoeding in €:

 

Fiets: 1,03
Bromfiets/snorfiets: 1,29, > 25 km 0,07
Motor: 0,26
Werkkleding: 1,18

Toeslag slopen 0,40


Premie schadevrij:

  • na afloop van het eerste schadevrije jaar 12,21
  • verhoging ieder aansluitend kwartaal 1,93
  • met een maximum van 19,46
  • geen premie genoten eerstvolgende kwartaal 12,21
  • na 12 aaneengesloten kwartalen 24,75
  • na elk van de volgende vier kwartalen 24,75

 

Autokostenvergoeding:

  • de werknemer die alleen naar het werk reist 0,35
  • de werknemer die met 1 collega reist 0,36
  • de werknemer die met 2 collega’s reist 0,41
  • de werknemer die met 3 of meer collega’s reist 0,43