Principeakkoord CAO BIKUDAK 2012

Op woensdag 25 april 2012 hebben werkgeversorganisatie VEBIDAK en de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK). Dit akkoord loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. De loonstijging bedraagt 1,75% per 1 juli 2012. Daarnaast zijn er eenmalige uitkeringen van € 100,- bruto per 1 juli 2012 en € 75,- bruto per 1 oktober 2012. Die gelden echter alleen voor de uitvoerende werknemers op het dak.

Enkele andere onderdelen van het akkoord:

  • Voor het eerst is ook voor een groep andere medewerkers een loonstijging afgesproken. Het gaat daarbij om administratief, technisch, commercieel en leidinggevend personeel met een salaris tot maximaal € 3.000,--. Indexatie wordt verleend over een deel van het salaris dat afhankelijk is van de functie. De overige arbeidsvoorwaarden voor deze groep, dus het lager en middelbaar UTA-personeel, blijven vrij overeen te komen.
  • Voortaan hoeven werkgevers pas na twee jaar werknemers een vast contract aan te bieden. Dat was voorheen één jaar. In de eerste twee jaar zijn maximaal drie tijdelijke contracten mogelijk.
  • Bij een verwachte buitentemperatuur van 25° C of hoger kan de werkgever een tropenrooster instellen. De normale arbeidstijd begint dan al om 5.30 uur. Werknemers zijn verplicht om door te werken tot de temperatuur op de werkplek 40° C bedraagt.
  • Werkgevers kunnen nu zelf bepalen in welke periode rond de jaarwisseling zij de aaneengesloten tweeweekse wintersluiting vaststellen.
  • Het pensioenfonds BIKUDAK zal tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2017 fuseren met het pensioenfonds Bouw. In de tussenliggende tijd zal het pensioen voor UTA-medewerkers in lijn worden gebracht met het pensioenfonds Bouw. De daarmee gepaarde premiestijging moet voor 50% door werknemers zèlf worden gedragen..

 

VEBIDAK is content met de beperkte loonstijging in deze ongunstige economische tijden. Ook de geboekte resultaten op het punt van flexibilisering zijn door werkgevers positief ontvangen. Dat geldt met name voor de verruimde mogelijkheden tot een tijdelijk dienstverband.

 

In de nieuwe CAO-periode willen VEBIDAK en de vakbonden de kwaliteit en professionaliteit van de branche op een hoog niveau houden. Zo blijft de sector aantrekkelijk om in te werken. Bijzondere aandachtspunten zijn de doorgroeimogelijkheden van dakdekkers naar een UTA-functie, de positie van ZZP-ers in de branche en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

 

Principeakkoord CAO BIKUDAK 2012