Waarschuwing!

10/08/2016

Dakbedekkingen met een KOMO-attest-met-productcertificaat worden continu onafhankelijk getoetst aan de geldende eisen. Dit biedt houvast voor dakbedekkingsbedrijven en voor hun opdrachtgevers. Wees daarom alert op dakbedekkingen zonder certificaat. Eigenschappen en prestaties van het product zijn vaak niet of zeer mager onderbouwd. Zelfs onwaarschijnlijke levensduurverwachtingen van meer dan 40 jaar worden geponeerd. Hoe sterk staat u na 20 jaar bij materiaalgebreken of bij de noodzaak tot vervanging?