Bureau

Bureau VEBIDAK

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een bepaald onderwerp? Neem dan contact op met het VEBIDAK-bureau op nummer 030 - 606 32 38.   Ons bureau is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. U kunt onze medewerkers vanzelfsprekend ook per e-mail bereiken, via ons algemene e-mailadres  (info@vebidak.nl) of op een van de persoonlijke e-mailadressen die hieronder zijn vermeld.

De heer Mr C.F. (Cees) Woortman

directeur/secretaris

Werkzaamheden

Algemene leiding bureau

Secretaris bestuur

Beleidsvoorbereiding en -begeleiding Onderwijs

Juridische zaken

Internationale contacten

Lid diverse in- en externe besturen en commissies

Contactpersoon media

Contactpersoon aanpalende organisaties

Contactpersoon leveranciers

c.woortman@vebidak.nl

De heer Ing. A.W.A. (André) van den Engel

adjunct-directeur/hoofd Technische Zaken

Werkzaamheden

Leiding afdeling Technische Zaken

Adviseur regelgeving en normen

Beleidsvoorbereiding daktechniek en milieu

Coördinatie projecten / ontwikkelingen op daktechnisch en milieugebied

Bemiddeling in geschillen

Auteur branche-  en vaktechnische publicaties

Contactpersoon aanpalende branche- en leveranciersorganisaties op daktechnisch en milieugebied

Lid diverse in- en externe commissies en werkgroepen

a.vandenengel@vebidak.nl

Mevrouw I. (Iefje) Versnel

directiesecretaresse / hoofd Secretariaat

Werkzaamheden

Leiding afdeling Secretariaat (inclusief facilitaire diensten)

Secretariële en organisatorische ondersteuning directie

Beheer directie-archief

Dagelijks personeelsbeheer

Ledenadministratie

Interne communicatie

Beheer website

i.versnel@vebidak.nl

De heer H. (Herm) Tuiten

stafmedewerker/ledenadviseur

Werkzaamheden

Ondersteuning directie en staf

Projectcoördinatie CAO en sociale zekerheid

Individuele ledenadvisering op arbeidsrechtelijk gebied

Verzekeringen

Overige mantelcontracten

Eindredacteur VEBIDAK-Bericht

Secretaris van CAO-partijen

Lid diverse commissies MKB-Nederland

h.tuiten@vebidak.nl

De heer M. (Mark) Jansen

controller

Werkzaamheden

Leiding afdeling Financiën

Financiële administratie en rapportages

Contributiezaken

Fiscale en loontechnische zaken

Auteur vaktechnische publicaties

Personeelsadministratie

m.jansen@vebidak.nl

Binnenkort bekend

bouwtechnisch adviseur

Werkzaamheden

Adviseur daken

Opleverinspecties

Uitvoeringscontroles

Analyses bij schade en/of gebreken

Vraagbaak daktechnisch gebied

Bestekbeoordeling

Windbelastingsberekeningen

Bouwfysische berekeningen

Risico inventarisaties en evaluaties van daken

De heer A.P. (Arie) l'Amie

dakinspecteur

Werkzaamheden

Inspecteur daken

Opleveringsinspecties

Uitvoeringscontroles

Windbelastingsberekeningen

Bouwfysische berekeningen

Risico-inventarisatie/evaluaties van daken

a.lamie@vebidak.nl

Mevrouw C.M.P. (Carla) Coops

Senior financieel administratief medewerkster

Mevrouw E.M.L.S. (Lilian) Teurlings- Heessels

financieel administratief medewerkster

Mevrouw J.H. (Joke) Boer-van Dijk

secretaresse Technische Zaken

Mevrouw W.E. (Wil) Blauwendraat

telefoniste/receptioniste

De heer J.G. (Hans) Keiman en mevrouw H.J.M (Ria) Oppedijk

Beheerder en medewerkster catering

Mevr. B.M. (Marijn) Ploeger

telefoniste/receptioniste