Bureau

Bureau VEBIDAK

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een bepaald onderwerp? Neem dan contact op met het VEBIDAK-bureau op nummer 030 - 606 32 38.   Ons bureau is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. U kunt onze medewerkers vanzelfsprekend ook per e-mail bereiken, via ons algemene e-mailadres  (info@vebidak.nl) of op een van de persoonlijke e-mailadressen die hieronder zijn vermeld.

De heer Mr C.F. (Cees) Woortman

directeur/secretaris

Werkzaamheden

Algemene leiding bureau

Secretaris bestuur

Beleidsvoorbereiding en -begeleiding Onderwijs

Juridische zaken

Internationale contacten

Lid diverse in- en externe besturen en commissies

Contactpersoon media

Contactpersoon aanpalende organisaties

Contactpersoon leveranciers

c.woortman@vebidak.nl

De heer Ing. A.W.A. (André) van den Engel

adjunct-directeur/hoofd Technische Zaken

Werkzaamheden

Leiding afdeling Technische Zaken

Adviseur regelgeving en normen

Beleidsvoorbereiding daktechniek en milieu

Coördinatie projecten / ontwikkelingen op daktechnisch en milieugebied

Bemiddeling in geschillen

Auteur branche-  en vaktechnische publicaties

Contactpersoon aanpalende branche- en leveranciersorganisaties op daktechnisch en milieugebied

Lid diverse in- en externe commissies en werkgroepen

a.vandenengel@vebidak.nl

Mevrouw G.S.W.M. (Birgita) Luijendijk-van Drie

directiesecretaresse / hoofd Secretariaat

Werkzaamheden

Leiding afdeling Secretariaat (inclusief facilitaire diensten)

Secretariële en organisatorische ondersteuning directie

Beheer directie-archief

Dagelijks personeelsbeheer

Ledenadministratie

Interne communicatie

Beheer website

b.luijendijk@vebidak.nl

De heer H. (Herm) Tuiten

stafmedewerker/ledenadviseur

Werkzaamheden

Ondersteuning directie en staf

Projectcoördinatie CAO en sociale zekerheid

Individuele ledenadvisering op arbeidsrechtelijk gebied

Verzekeringen

Overige mantelcontracten

Eindredacteur VEBIDAK-Bericht

Secretaris van CAO-partijen

Lid diverse commissies MKB-Nederland

h.tuiten@vebidak.nl

De heer E.M.H.L. (Eric) Pelsers

coördinator/bouwtechnisch adviseur

Werkzaamheden

Opleveringsinspecties

Uitvoeringscontroles

Adviseur daktechniek

Analyses bij schade en/of gebreken

Vraagbaak daktechnisch gebied

Bestekbeoordeling

Schrijver vaktechnische artikelen

Windbelastingsberekeningen

Bouwfysische berekeningen

Coördinatie projectwerkzaamheden

eric.pelsers@vebidak.nl

De heer A.P. (Arie) l'Amie

bouwtechnisch adviseur

Werkzaamheden

Opleveringsinspecties

Uitvoeringscontroles

Adviseur daktechniek

Analyses bij schade en/of gebreken

Vraagbaak daktechnisch gebied

Bestekbeoordeling

Schrijver vaktechnische artikelen

Windbelastingsberekeningen

Bouwfysische berekeningen

a.lamie@vebidak.nl

De heer T.P. (Theo) Wolferink

hoofd financiele en economische zaken

Werkzaamheden

Leiding afdeling Financiën

Financiële administratie en rapportages

Contributiezaken

Fiscale en loontechnische zaken

Auteur vaktechnische publicaties

Personeelsadministratie

Beleidsvoorbereiding financieel beleid

Controlling en financiële administratie diverse aanverwante organisaties

theo.wolferink@vebidak.nl

De heer P.G.R. (Peter) Wegereef

controller TECTUM

Werkzaamheden

Financiële administratie TECTUM

Beleidsvoorbereiding financieel beleid

Fiscale zaken en loontechnische zaken

Salarisadministratie

p.wegereef@vebidak.nl

Mevrouw C.M.P. (Carla) Coops

Senior financieel administratief medewerkster

Mevrouw E.M.L.S. (Lilian) Teurlings- Heessels

financieel administratief medewerkster

Mevrouw A.M. (Anne Maartje) Sorber

secretaresse Technische Zaken

Mevrouw W.E. (Wil) Blauwendraat

telefoniste/receptioniste

De heer J.G. (Hans) Keiman en mevrouw H.J.M (Ria) Oppedijk

Beheerder en medewerkster catering

Mevr. B.M. (Marijn) Ploeger

telefoniste/receptioniste