WAAROM AANGESLOTEN ZIJN BIJ VEBIDAK?

Laten we er geen doekjes om winden: ook zonder lidmaatschap van VEBIDAK kan een dakbedekkingsbedrijf bestaan. Zelfs de beunhazen en flessentrekkers – want ook dié zijn er helaas in onze branche – houden het soms verbazend lang vol. En op haar beurt zit VEBIDAK uiteraard niet te wachten op bedrijven die het op eigen kracht niet zouden redden.

Een serieus dakbedekkingsbedrijf wil echter aan zijn opdrachtgevers kenbaar maken dat het zijn zaken op orde heeft qua bedrijfsvoering, continuïteit en ondernemerschap. Zo’n onderneming wil geen twijfel laten bestaan over zijn kennis van de laatste stand der techniek. Over zijn aandacht voor scholing, veilige arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en milieu. 

Dit alles blijkt uit het lidmaatschap van onze brancheorganisatie. De onderneming die het logo van VEBIDAK mag voeren, voldoet aan alle toelatingscriteria. Daar staan wij borg voor. En is het bedrijf eenmaal lid, dan blijft het via VEBIDAK op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werkmethoden, materialen en alle mogelijke zaken die voor een ondernemer van belang zijn.

Er zijn ook andere overwegingen om toe te treden tot VEBIDAK. Zo wil een serieuze ondernemer (mede) zelf richting kunnen geven aan de normen en richtlijnen voor onze branche en aan andere regelingen, zoals de CAO. Zo’n ondernemer levert zijn bijdrage aan een goed imago van de bedrijfstak. Hij onderkent het belang van, bijvoorbeeld, onze Verzekeringsdienst.

Last but not least onderkent zo’n serieus bedrijf echter dat de belangrijkste voordelen van het lidmaatschap niet in geld vertaalbaar zijn: een voorsprong qua kennis en vakbekwaamheid, een keur van deskundig advies en natuurlijk de meerwaarde van het lidmaatschap bij opdrachtgevers. Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw heeft de naam VEBIDAK een vertrouwde klank. En dat is niet zomaar.