WAAROM KIEZEN VOOR EEN VEBIDAK-LID?

Bij nieuwbouw, renovatie of herstel van uw dakbedekking is het verstandig om in zee te gaan met een bedrijf dat is aangesloten bij VEBIDAK.

Alle leden van onze brancheorganisatie voldoen immers aan onze criteria op het gebied van bedrijfsvoering, continuïteit en ondernemerschap. Door hun lidmaatschap van VEBIDAK zijn zij op de hoogte van de laatste stand der techniek. Onze leden besteden veel aandacht aan de scholing van hun personeel. Veilige arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en milieu staan hoog in hun vaandel.

Veel dakbedekkingsbedrijven zijn onvoldoende of in het geheel niet verzekerd tegen aansprakelijkheid bij schade. VEBIDAK heeft voor haar leden daarentegen een mantelcontract Aansprakelijkheid voor Bedrijven afgesloten. Kies dus voor een serieuze partner. Een adequate dekking en ruime verzekerde bedragen: ook in úw belang. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor ons mantelcontract Verzekerde Garantie.

Hebt u als particulier of VVE onverhoopt een geschil met uw dakbedekkingsbedrijf en komt u daar niet in goed overleg uit? Betreft het een VEBIDAK-lid, dan komt zoiets gelukkig maar zelden voor, hooguit enkele keren per jaar. In zo’n geval biedt de Geschillencommissie Dakbedekking u echter als extra zekerheid een snelle, goedkope en laagdrempelige rechtsgang.

Deze commissie bestaat uit een lid namens de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis, een onafhankelijke voorzitter en een lid-ondernemer. De uitspraak – met inachtneming van de Algemene Consumentenvoorwaarden die in nauw overleg met de consumentenorganisaties zijn opgesteld – heeft de status van bindend advies. Op www.degeschillencommissie.nl vindt u meer informatie.

Letterlijk elke week worden er in ons land zakelijke én particuliere opdrachtgevers gedupeerd nadat zij hun vertrouwen hebben gegeven aan een malafide dakbedekkingsbedrijf. Dit leidt menigmaal tot rampzalige gevolgen. Zowel financieel als qua menselijk leed. Neem de waarschuwing in de bekende consumentenprogramma’s dus ter harte. Kies altijd voor een lid van VEBIDAK. Zo eenvoudig ligt het.