Derde WW-jaar (PAWW)

08/01/2019

Met ingang van 1 januari 2019 vallen de werkgevers die ressorteren onder de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) onder de regeling Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). Deze regeling is op 21 november jl. algemeen verbindend verklaard in de CAO PAWW. Wat houdt de regeling in?

 

In het Sociaal Akkoord 2013 hebben werknemers- en werkgeversorganisaties landelijk afgesproken op CAO-niveau een private aanvulling van maximaal 14 maanden WW te introduceren. Met deze aanvulling is het WW recht voor werknemers weer hersteld tot het niveau van 31 december 2015. Dit nadat de overheid de maximale duur van een WW-uitkering had teruggebracht tot 24 maanden. Hiertoe hebben de landelijke sociale partners een stichting opgezet: de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). In het principeakkoord voor de CAO BIKUDAK 2015-2017 hebben partijen bij de CAO BIKUDAK afgesproken zich aan te sluiten bij deze stichting. Als het goed is, hebben alle BIKUDAK-werkgevers deze week een welkomstbrief ontvangen van SPAWW. Iedere BIKUDAK-werkgever is verplicht zich aan te melden bij deze stichting.

 

Vanaf 1 januari 2019 moet er maandelijks een werknemerspremie worden afgedragen. Deze premie loopt op van 0,3% van het bruto SV-loon in 2019 tot 0,6% in 2022. Wij adviseren om uw werknemers hierover te informeren. Meer informatie over de regeling kunt u vinden op www.spaww.nl.