Publicaties

VEBIDAK-Bericht

Alle VEBIDAK-leden en relaties ontvangen gratis het tweemaandelijkse verenigings magazine, het VEBIDAK-Bericht. In het VEBIDAK-Bericht worden actuele ontwikkelingen op technisch, sociaal-economisch, juridisch en arbeidsrechtelijk gebied gepubliceerd. U kunt hierin ook verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen en de Regiobijeenkomsten aantreffen. In elk nummer treft u daarnaast interviews aan met personen die binnen de branche werkzaam zijn of voor onze achterban interessante informatie hebben.

 

Informatiebladen

Langer een beter dak - de levensduur van daken
infoblad1Nieuwe dakbedekking: best een investering. Maar ook een aanschaf die u - als het goed is - zelden hoeft te doen. Want bij een professionele voorbereiding èn uitvoering kan uw dakbedekking lang mee. Hoe lang? Dat hangt af van allerlei factoren. U kunt het allemaal lezen in dit informatieblad.Brandveilig werken op daken - een wederzijds belang
infoblad2
Dit informatieblad geeft een beeld van de voorwaarden waaronder met gebruik van open vuur of föhn brandveilig een dak kan worden gemaakt. In de praktijk kan veilig met open vuur of met een föhn worden gewerkt, tenzij het vuur of de hete lucht in aanraking kan komen met brandbare materialen. Milieuvriendelijke daken – goed voor nu, beter voor later

milieuEenvoudige maatregelen kunnen de milieuvriendelijkheid van uw platte dak verbeteren. De eventuele investering is dikwijls ook financieel de moeite waard. In dit informatieblad geeft VEBIDAK u een beeld van de mogelijkheden. Een deskundig advies loont altijd!

 

 

 

Materiaalkeuze – een goed dak is maatwerk!

MateriaalkeuzeDe materialen op uw dak: waarop te letten? U besluit niet zomaar een nieuw dak te laten aanbrengen. U wilt immers heel lang plezier hebben van uw investering. De belangrijkste eigenschappen van uw dak zijn de waterdichtheid, de isolatie en de beloopbaarheid. Al wil het oog natuurlijk ook wat. Een vakbekwame uitvoering is essentieel voor de waterdichtheid. Ook na langere tijd. U loopt beduidend minder risico als u kiest voor gecertificeerde dakbedekkingsmaterialen. Niet al deze materialen zijn echter geschikt voor úw dak. De VEBIDAK-dakbedekkingsbedrijven weten er alles van.

 

Een veilig dak – geen twijfel mogelijk!

Foto-Publicaties-00

Uw dak als verantwoorde werkplek: waarop te letten?

“Een ongeluk zit in een klein hoekje”, is een bekend spreekwoord. En dat is waar. Ook op het dak. Niemand wil een val van een dak meemaken. Een dakdekker of andere werknemer niet. Zijn werkgever evenmin. En zeker ook de opdrachtgever niet.
Als gebouweigenaar kunt u er gelukkig zelf het nodige aan doen. Laat op uw dak permanente voorzieningen tegen valgevaar aanbrengen. Daarmee zorgt u voor een veilige werkplek.
Voor een inventarisatie van de valrisico’s op uw dak en een advies over de te nemen maatregelen neemt u daarom contact op met een VEBIDAK-dakbedekkingsbedrijf dat, zelf of via een dochteronderneming, gespecialiseerd is in het leveren en aanbrengen van permanente valbeveiligingssystemen. Want let wel: een specialisme is het zeker.

 

Een nieuw dak: hét moment voor energiebesparing!

foto flyer nieuw dak2Het is buiten kijf dat er via het platte dak veel energie kan worden bespaard. Hier liggen marktkansen voor uw bedrijf. Een dakrenovatie is hét moment om te kiezen voor extra thermische isolatie als meest economische en voor de hand liggende manier om energie te besparen.

De energiekosten om een gebouw te verwarmen en te koelen zullen de komende jaren fors stijgen. Met een slecht geïsoleerd dak betekent dat dus een forse kostenpost. Elk jaar weer. Bovendien zijn energiezuinige installaties nutteloos onder een dak dat energie lekt: het is water naar de zee dragen.

 

VEBIDAK heeft in samenwerking met twee belangrijke leveranciersorganisaties, Probasys Benelux en de Nederlandse Isolatie-industrie NII, deze marktkansen vertaald in een gezamenlijk informatieblad. Dit informatieblad gaat in op de voordelen van goed geïsoleerde platte daken voor opdrachtgevers. De leden van VEBIDAK kunnen dit informatieblad gebruiken bij het vermarkten van energiebesparing.

 

Milieuhandboek Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbranche

FotoMilieuhandboek

Voldoet uw bedrijf aan de milieuwetten en –regelgeving?
De kans is groot dat u antwoordt: “Ja, ik denk het wel, maar ik weet het niet voor alle onderdelen helemaal zeker.”

 

VEBIDAK biedt u met het Milieuhandboek Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbranche een prima mogelijkheid om zekerheid te verkrijgen. Door middel van een vragenlijst heeft u snel inzicht in uw bedrijfssituatie. Maar daar blijft het niet bij. Vanzelfsprekend voorziet het boek ook in corrigerende maatregelen, maar ook praktijkvoorbeelden ontbreken niet. Het milieuhandboek is mede door de modulaire opzet en de bijgevoegde digitale versie erg praktijkgericht.

 

Het is niet constructief om milieuregelgeving uitsluitend als een last te beschouwen. U kunt uw bedrijf op milieugebied positief onderscheiden van collega-ondernemingen. Indien ook de zaken op milieugebied aantoonbaar in orde zijn, is het zinvol om dit ook te etaleren in relatie met opdrachtgevers. Het milieuhandboek is een goede leidraad om hieraan invulling te geven. Bovendien geeft het de mogelijkheid om een stap voorwaarts te zetten naar “duurzaam ondernemen”, wederom een kans voor uw bedrijf.

 

Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen

fotoVakrichtlijn3Werkt u volgens de Vakrichtlijn?

Indien dakbedekkingsconstructies worden ontworpen en uitgevoerd zoals in de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen staat beschreven dan kunnen prestaties worden bereikt als aangeven in het Bouwbesluit.
De relevante prestatie-eisen voor dakbedekkingsconstructies staan ook vermeld in BRL 4702, de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-procescertificaat inzake de uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen.


De BRL 4702, zoals vastgesteld door het gezamenlijk College van Deskundigen Isolatiematerialen en Dakbedekkingen, stuurt de Vakrichtlijn aan.

Hierdoor is de Vakrichtlijn een waardevol handboek met alle geharmoniseerde ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor bitumen, kunststof en rubber dakbedekkingsconstructies en –systemen.

Niet alleen voor dakbedekkingsbedrijven is de Vakrichtlijn onmisbaar. Doordat ook de bouwkundige randvoorwaarden voor een goed dak beschreven staan bevat de Vakrichtlijn eveneens voor opdrachtgevers zeer praktische informatie.

 

Bovenstaande publicaties kunt u bij VEBIDAK bestellen.

 

ROOFCOLLECT

Recyclingsysteem voor kunststof dakbanen

 

Op steeds meer daken liggen PVC dakbanen. Een begrijpelijke keuze. Want een PVC dakbaan is een hoogwaardig product, heeft een lange levensduur en kan prima worden hergebruikt. Vekudak en VEBIDAK hebben een betaalbaar systeem opgezet om thermoplastische dakbedekking na jaren van dienst te recyclen voor een beter wereld: Roofcollect.

Het nieuwe inzamelingsysteem sluit aan bij het Europese initiatief van de Vinyl Foundation. Na inzameling en verwerking wordt het materiaal gebruikt voor nieuwe producten.

 

In de digitale flyer van Roofcollect wordt uitgelegd hoe het systeem werkt.