VORSTVERLET: HOE ZIT HET OOK ALWEER?

13/12/2022

Voor onze branche is dit onderwerp – evenals andere bijzondere weersomstandigheden – geregeld in de CAO Onwerkbaar Weer. U vindt deze CAO op de pagina’s 107 e.v. van het groene CAO-boekje ‘Bedrijfstakeigen regelingen voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven’.

Bij vorst is de werknemer niet verplicht zijn werkzaamheden in de buitenlucht aan te vangen of voort te zetten. Volgens artikel 1 sub g. en artikel 4 lid 7 van de CAO Onwerkbaar Weer is vorst aan de orde in de volgende twee situaties.

  • Er is sprake van vorst volgens de meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied van het object waar de werknemer werkzaam is of zou zijn. Een eventuele vorstmelding in het postcodegebied van uw bedrijfsadres is dus niet relevant.
  • De gevoelstemperatuur is -6 graden Celsius of lager.

Als werkgever moet u over alle vorstdagen het volledige loon doorbetalen. U kunt echter vorst-WW declareren bij het UWV. Per winterseizoen gelden twee wachtdagen voordat er WW wordt uitgekeerd aan de werkgever.

Melden voor vorst-WW doet u bij het UWV en wel op de dag zelf vóór 10.00 uur. Uw werknemer mag dan de hele dag niet werken en ook überhaupt niet op de bouwplaats aanwezig zijn.

Meer informatie over vorst-WW vindt u op de website van het UWV: http://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/ww-bij-onwerkbaar-weer