Andere daken

Naast de expertise op het gebied van platte daken, beschikt VEBIDAK Dakadvies ook over gedegen kennis op het gebied van hellende daken, zoals dakpannen, golfplaten, (geïsoleerde) stalen dakplaten, leien, riet etc.

Ook voor advies over gebruiksdaken, zoals groendaken, terrasdaken, energiedaken e.d. kunt u met VEBIDAK Dakadvies contact opnemen.
 

Juridisch
Daarnaast heeft VEBIDAK Dakadvies een goede reputatie opgebouwd in de bemiddeling in dreigende of bestaande geschillen. Is het conflict al uitgemond in een juridische procedure voordat de hulp van VEBIDAK Dakadvies wordt ingeroepen? In zo’n geval treden onze adviseurs regelmatig op als onafhankelijk deskundige in opdracht van gerechtelijke instanties (getuige-deskundigebericht), rechtsbijstandsverzekeraars (onafhankelijk deskundigenrapport), advocatenbureaus (partijdeskundige) et cetera.
 

VEBIDAK  Dakadvies:
 

snel, onpartijdig en professioneel