Dak-RI&E

 

Indien gewenst kan gelijktijdig met een inspectie of ‘stand alone’ een Dak-Risico Inventarisatie en Evaluatie worden uitgevoerd.

 

Het doel van een Dak-RI&E is het inventariseren en evalueren van de risico’s bij het werken op hoogte tijdens de beheerfase van de dakvlakken van het project.

  • De risico’s worden per dakvlak geïnventariseerd. Zo wordt gekeken naar de toegankelijkheid van de dakvlakken, de situering van en de onderhoudsfrequentie aan hemelwaterafvoeren, dakranden, airco’s etc., mede op basis van de van u verkregen informatie.
  • Ook de risico’s met betrekking tot struikelgevaar over bijvoorbeeld bliksembeveiligingsleidingen en de blootstelling aan straling van zendinstallaties wordt meegenomen. Zo nodig worden relevante maten en aantallen vastgelegd.
  • Na inventarisatie en evaluatie van de risico’s wordt een dakveiligheidsplan opgesteld om deze risico’s te minimaliseren zodat de dakvlakken veilig zijn te bereiken en te belopen in de beheerfase.
  • Onderdeel van het dakveiligheidsplan is een daktekening met daarop aangegeven de geadviseerde voorzieningen.