Goedkeuring Belastingdienst (aangepaste) modelovereenkomst zzp-ers BIKUDAK

21/12/2022

In 2017 heeft de Belastingdienst goedkeuring verleend aan de modelovereenkomst voor het werken met zzp-ers in onze bedrijfstak. Deze modelovereenkomst is opgesteld door sociale partners (= CNV Vakmensen, FNV Bouwen & Wonen en VEBIDAK). Een meerwaarde van deze goedkeuring is dat u bent gevrijwaard van claims wegens schijnzelfstandigheid indien u het model letterlijk (!) toepast.

De verleende goedkeuring gold voor vijf jaar en is eerder dit jaar verlopen. Het verheugt ons u te kunnen melden dat de Belastingdienst – weliswaar met vertraging – haar goedkeuring van voornoemde modelovereenkomst heeft verlengd met wederom vijf jaar (d.i. tot 30  november 2027). Deze week ontvingen sociale partners daarvan een bevestiging.

Let wel: de nieuwe modelovereenkomst verschilt op onderdelen van de eerste versie. Weliswaar zijn de aanpassingen niet inhoudelijk maar technisch-juridisch van aard. Dit laat onverlet dat alleen de huidige versie vrijwaring tegen schijnzelfstandigheid biedt. Ga vooral niet zelf knippen en plakken! En uiteraard moet de feitelijke situatie in overeenstemming zijn met de letter van de modelovereenkomst. In het eerstvolgende VEBIDAK-Bericht leest u hier meer over. U vindt de nieuwe tekst op de website van de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/modelovereenkomst-dakdekker-vebidak-fnv-en-cnvvakmensen

Recent heeft de Belastingdienst bekendgemaakt dat zij 120 medewerkers extra inzet voor de controle op schijnzelfstandigheid. Enkele leden van onze brancheorganisatie zijn al geconfronteerd met dit aangescherpte toezicht. Als er in werkelijkheid sprake blijkt te zijn van een verkapt dienstverband, zijn de problemen niet te overzien. Toepassing van de nieuwe modelovereenkomst in uw contractvorming met zzp-ers wordt door VEBIDAK daarom zeer aanbevolen. 

Wordversie modelovereenkomst