Onderzoek dakbedekkingsconstructie

 

Het doel van het onderzoek van de dakbedekkingsconstructie is het vastleggen van de conditie van de dakbedekkingsconstructie en de detaillering alsmede het opstellen van een hersteladvies en/of zo nodig een renovatieadvies. Indien relevant worden alternatieve renovatiemethoden afgewogen. Dit resulteert in een werkomschrijving voor de benodigde herstelwerkzaamheden en/of renovatiewerkzaamheden aan het dak.

  • De dakbedekkingsconstructie in het vlak en van details wordt geïnspecteerd.
  • Het verrichten van één of meer insnijding(en) in de dakbedekkingsconstructie tot op de onderconstructie kan noodzakelijk zijn om de opbouw van de dakbedekkingsconstructie en de conditie van de materialen vast te stellen.
  • Er wordt een rapport opgesteld, toegelicht met foto's. Gegevens en resultaten worden beoordeeld, conclusies getrokken en de resterende levensduurverwachting van de dakbedekking vermeld.
  • Er wordt een werkomschrijving opgesteld voor de benodigde herstelwerkzaamheden/renovatiewerkzaamheden.