Opleveringsinspecties daken

Na beëindiging van de dakbedekkingswerkzaamheden is het mogelijk om VEBIDAK Dakadvies een opleveringsinspectie te laten uitvoeren.

 

De oplevering omvat de volgende werkzaamheden:

  • beoordeling van de vakbekwaamheid en volledigheid van de uitvoering van de dakbedekkingswerkzaamheden;
  • vaststellen van opleveringspunten.

Indien de oplevering hiertoe aanleiding geeft, kan een nacontrole op het herstel van de opleveringspunten worden geadviseerd.

 

Van de opleveringsinspectie wordt een rapport opgesteld. Naast de projectgegevens bevat dit rapport alle inspectieresultaten. De waarnemingen worden toegelicht met foto’s. Op grond van de gegevens en resultaten worden in het inspectierapport conclusies getrokken en zo nodig aanbevelingen gedaan.