Uitvoeringsinspecties

Tijdens de werkzaamheden op het dak kan VEBIDAK Dakadvies inspecties uitvoeren. Hierbij wordt de uitvoeringskwaliteit van het werk gecontroleerd. Ook de gebruikte materialen worden in de controle betrokken.

 

Een uitvoeringsinspectie omvat:

  • controle op door uitvoerende partijen te overleggen (actuele) kwaliteitsverklaringen van de toegepaste materialen;
  • controle van eventuele (detail)tekeningen;
  • controle van de door uitvoerende partijen opgestelde windbelastingsberekening(en);
  • controle op de toegepaste materialen en arbeidsomstandigheden;
  • beoordeling/evalueren van de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden;
  • aangeven van aanbevelingen en herstelwerkzaamheden bij gesignaleerde tekortkomingen.

Van de uitvoeringsinspectie wordt een rapport opgesteld. Naast de projectgegevens bevat dit rapport alle inspectieresultaten. De waarnemingen worden toegelicht met foto’s. Op grond van de gegevens en resultaten worden in het inspectierapport conclusies getrokken en zo nodig aanbevelingen gedaan.