VEBIDAK Dienstverlening, ook voor particulieren

Wilt u dat de advisering van VEBIDAK Dakadvies verder gaat dan een gratis richtinggevend telefonisch advies, dan wordt met u besproken welke dienstverlening van VEBIDAK Dakadvies voor u de meest geschikte is. U kunt hierbij denken aan opnames en uitvoerings- en opleveringinspecties ter plaatse, dakonderzoeken, etc. Uiteraard wordt altijd vooraf met u besproken wat een advies, inspectie, etc. kost.

Heeft u voor uw dakwerkzaamheden meerdere - soms zeer uiteenlopende - offertes ontvangen van dakbedekkingsbedrijven? VEBIDAK Dakadvies beoordeelt deze offertes voor u en adviseert u welke offerte voor u bouwtechnisch de beste is.

Van een advies of inspectie ter plaatse wordt een helder en beknopt rapport opgemaakt met foto’s, waarop per foto de waarnemingen vermeld worden. Deze rapportage wordt u digitaal toegestuurd.

 

Uitgebreide omschrijvingen van de onderzoeken en inspecties vindt u onder ‘Onderzoeken’ en ‘Inspecties’.