Wateraccumulatie

Wat is wateraccumulatie?

Wateraccumulatie is een opeenhoping van water op het dak. Door plassen of stagnerende afvoer van regenwater ontstaat een hogere belasting op het dak en zal het dak kunnen doorbuigen. Het doorbuigen heeft tot gevolg dat nog meer water op het dak zal kunnen achterblijven, waardoor nog meer doorbuiging en nog meer water etc. etc.

 

Het eindstadium van wateraccumulatie is instorting van het dak.

 

Jaarlijks storten nog steeds 15 tot 20 daken in. Wie heeft niet de beelden van de Ikea in Amsterdam en onder andere het zwembad in Weesp nog op het netvlies?

Ondanks deze voorbeelden van inmiddels zo’n twaalf of dertien jaar geleden, wordt het probleem kennelijk nog steeds onderschat.

In Nederland heeft een dakinstorting door wateropeenhoping voor zover ons bekend nog geen mensenlevens gekost, in tegenstelling tot de instorting van een beurshal in Katowice, Polen in januari 2006, waar 62 mensenlevens te betreuren waren.

 

Het risico op het optreden van wateraccumulatie wordt door een aantal factoren bepaald:

  • Vorm en uitvoering van het dak;
  • Uitvoering en sterkte van de dragende constructie;
  • Het afschot van het dak;
  • Het eigen gewicht van de dakconstructie en aanvullende belastingen;
  • Noodafvoersysteem.

 

VEBIDAK Dakadvies kan voor u een rol spelen in de bepaling van de risico’s op dakinstorting door wateraccumulatie en een plan van aanpak opstellen voor de beheersing van de risico’s.