Communicatie

  • productie VEBIDAK-Bericht
  • productie ledenmailings
  • programmering en organisatie regionale ledenbijeenkomsten
  • idem landelijke themabijeenkomsten