Sociale Zaken

  • advisering sociale zekerheid
  • advisering sociale verzekeringen
  • advisering personeelsbeleid
  • advisering veiligheid en arbo
  • bemiddeling in geschillen met arbodienst en UWV
  • vakinhoudelijke publicaties