Lonen per 1 juli 2019

04/07/2019

Loonregeling CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven, per 1 juli 2019

 

In de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK), met als looptijd 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020, is bepaald dat de garantielonen per 1 juli 2019 worden verhoogd met 3%. De van toepassing zijnde toeslagen en vergoedingen worden met dezelfde percentages verhoogd.