Corona updates

23/07/2020

Updates

 • 29 mei 2020: De NOW 2 op hoofdlijnen.

 • 20 mei 2020: Kabinet verlengt NOW (NOW 2), onder andere voorwaarden.

 • 20 mei 2020: Derde wijziging NOW 1
  Oplossingen voor incidentele betalingen en lagere loonsom in januari en verlenging aanvraagtermijn.

 • 1 mei 2020: Wijziging NOW voor concerns met minder dan 20% omzetdaling.

 • 22 april 2020: VEBIDAK is een van de onderschrijvers van de Gemeenschappelijke verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'. 
  De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld. De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert met de partijen om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken.

 • 21 april 2020: Het protocol "Samen veilig doorwerken" voor de sectoren Bouw en Techniek is op 17 april 2020 aangepast. Aanleiding hiertoe is het onderdeel samen reizen waarover veel vragen werden gesteld. Hierop hebben brancheorganisaties en vakbonden geanticipeerd en intensief overleg gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het advies is: rijd zoveel mogelijk apart, samen rijden naar een project of klant mag alleen als er geen andere opties zijn. 
  Download hier een overzicht van de aanpassingen
  Download hier het aangepaste protocol "Samen veilig doorwerken" voor de sectoren Bouw en Techniek

 • 16 april 2020: De 30%- herzieningssituatie voor de WW-premiedifferentiatie wordt buiten werking gesteld voor 2020. Het gaat daarbij om de herzieningssituatie die bepaalt dat als een werknemer met een vast contract in een kalenderjaar meer dan 30% overwerkt, met terugwerkende kracht de hoge WW-premie van toepassing is. Dit geldt voor alle werkgevers. Per 1 januari 2021 is de herzieningssituatie gewoon weer van toepassing.

 • 15 april 2020: Welke regels en formules gelden er als het gaat om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)? Lees het in deze nieuwe handreiking voor ondernemers. Download de brochure.

 • 15 april 2020: Er is een update van de handreiking “Hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer”. Download de brochure.

 • 14 april 2020: MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een nieuw corona-instrument voor ondernemers, dat onder meer berekent in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode. Deze coronacalculator is inmiddels live gegaan.

 • 9 april 2020: De AWVN heeft een rekentool gemaakt voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee kan een werkgever subsidie aanvragen en een voorschot op de loonkosten krijgen. Het voorschot is gebaseerd op de lonen die de werkgever in januari van dit jaar heeft uitbetaald en de verwachte omzetdaling gedurende drie kalendermaanden. Met de NOW-rekentool van AWVN krijgt u direct inzicht in de hoogte van de voorlopige subsidie, het voorschot en de maandelijkse termijnen. De tool is vooralsnog alleen beschikbaar als Excel-download. 

 • 6 april 2020: Werkgevers onder de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK) kunnen het formulier wintersluitingsregeling voor oudere werknemers tot 1 juli 2020 indienen bij het Sociaal Fonds BIKUDAK.

 • 6 april 2020: Het aanvraagloket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is geopend. Vanaf maandag 6 april 2020 09:00 uur kunnen ondernemers een aanvraag doen via de website www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now

 • 31 maart 2020: De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid is van kracht: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/31/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-behoud-van-werkgelegenheid

 • 30 maart 2020: De Rijksoverheid en de bouw- en technieksector hebben het protocol “Samen veilig doorwerken” vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen met de bouwsector voeren om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en wordt ondersteund door vakbonden en brancheorganisaties.
  Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/27/protocol-samen-veilig-doorwerken-voor-bouw--en-technieksector-van-kracht

 • 30 maart 2020: De Belastingdienst adviseert om op tijd loonheffingen aan te geven.
  Werkgevers moeten op tijd hun aangifte loonheffingen doen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Dit op advies van de Belastingdienst. Met de meest actuele gegevens kan UWV snel berekenen waar werkgevers recht op hebben. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling.

 • 26 maart 2020: Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) heeft in verband met de coronacrisis de betaaltermijn voor facturen verlengd naar twee maanden. Dit geldt voor de facturen met een factuurdatum van 1 april tot en met 31 mei. Dit staat ook vermeld op uw facturen. Voor oudere facturen geldt de normale betaaltermijn van 14 dagen. Meer info:
  https://www.bpfbouw.nl/over-bpfbouw/nieuws/nieuwsoverzicht/wat-u-moet-weten-over-het-coronavirus-en-uw-pensioen.aspx

 • 23 maart 2020: Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart

 • 17 maart 2020: De overheid heeft een pakket aan nieuwe maatregelen gepubliceerd voor banen en de economie: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Waar kan ik relevante informatie vinden over het coronavirus?

 • Informatie Rijksoverheid
  De Rijksoverheid heeft één centrale pagina opgezet met alle relevante informatie over het coronavirus: www.rijksoverheid.nl/corona.
 • Protocol Samen veilig doorwerken
  De Rijksoverheid en de bouw- en technieksector hebben het protocol “Samen veilig doorwerken” vastgesteld. Het protocol volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en wordt ondersteund door vakbonden en brancheorganisaties.
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  Door de coronacrisis is er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.
 • Coronavirus op de werkvloer
  De landelijke werkgeverskoepels MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een centrale informatiepagina opgezet met informatie voor ondernemers: www.mkb.nl/corona
  MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN hebben een gezamenlijke handreiking opgesteld: "Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer."
 • Coronaloket voor ondernemers
  MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat er wordt aanbevolen om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via www.kvk.nl/coronaloket
 • Informatie voor werkgevers
  Via de website van AWVN kunt u informatie vinden die een dakbedekkingsbedrijf kan gebruiken in haar rol als werkgever: www.awvn.nl/topics/coronavirus-werkgevers
 • Corona op de werkvloer en privacy
  De Autoriteit Persoonsgegevens heeft enkele vragen en antwoorden opgesteld inzake corona op de werkvloer: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/corona-op-de-werkvloer