Veelgestelde vragen over coronavirus

21/07/2020

Moeten dakbedekkingsbedrijven het werk neerleggen?
Op zondag 15 maart 2020 heeft de Rijksoverheid besloten dat enkele sectoren de deuren moeten sluiten van 16 maart tot en met maandag 6 april 2020. De bouwsector, waaronder de dakbedekkingssector, zit daar niet bij. In principe kunt u vooralsnog - en voor zover mogelijk – de werkzaamheden voortzetten. Let op: De situatie kan per dag worden bijgesteld. Check dagelijks de ontwikkelingen via de media en via www.rijksoverheid.nl/corona

De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de ondernemer het werk in schone, veilige en gezonde omstandigheden kan uitvoeren.

Samenkomsten zijn verboden tot 1 juni 2020. Vallen werkzaamheden op een dak onder een samenkomst?
Maandag 23 maart heeft het kabinet verscherpte maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Dit betekent onder meer dat alle bijeenkomsten, evenementen en samenkomsten verboden worden tot 1 juni 2020.

In aansluiting op berichtgeving van Bouwend Nederland kunnen wij melden dat onder bijeenkomsten en samenkomsten niet de bouwplaats valt. Werkzaamheden op een dak vallen dus ook niet onder het verbod. Uiteraard moet wel de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand nageleefd worden, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf.

Enkele opdrachtgevers willen het werk uitstellen. Kunnen wij werktijdverkorting aanvragen?
Werktijdverkorting is niet meer mogelijk. Daarvoor in de plaats is er het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Meer informatie: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/eerste-aanvraagperiode-now/index.aspx

Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

  • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
  • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Mijn werknemers willen of kunnen niet werken als gevolg van het coronavirus. Mogen ze thuisblijven en moet ik ze doorbetalen?

Dat varieert per situatie. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te werken als dat kan. Voor dakdekkers is dat niet mogelijk.

Via de website van AWVN kunt u informatie vinden die u kunt gebruiken in uw rol als werkgever: www.awvn.nl/topics/coronavirus-werkgevers Op deze pagina staat ook een voorbeeldbrief over het coronavirus die u aan uw werknemers kunt sturen.

Mag de werknemer naar het werk?
Het advies van de overheid aan werkgevers is om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Het advies van de overheid aan werknemers is om met de werkgever te overleggen of thuiswerken mogelijk is. Als de werknemer last heeft van milde gezondheidsklachten moet hij thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

  • Niezen
  • Keelpijn
  • Loopneus
  • Licht hoesten
  • Verhoging tot 38 graden

Het advies van de Rijksoverheid aan werknemers is: “Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.”

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers

Zodra de werknemer ziek is, moet hij of zij zich ziekmelden bij de werkgever.

Mag er met meerdere personen van en naar het werk worden gereisd?
Een aangescherpte en nieuwe maatregel van de overheid van 23 maart 2020 is om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Indien dat in een voertuig niet mogelijk is, is daarom het advies om werknemers individueel naar het werk te laten reizen.

In de dakbedekkingsbranche is het gebruikelijk om met meerdere personen van en naar een werkobject te reizen. In deze situatie kan van werknemers worden gevraagd zo veel mogelijk met eigen vervoer naar het werkobject te reizen.

Mijn werknemers durven, willen, kunnen of mogen in verband met het coronavirus geen gebruik maken van de toiletvoorziening bij de opdrachtgever. Wat nu?
Hetzelfde probleem geldt voor andere beroepsgroepen, zoals chauffeurs. In verband met sluiting van de horeca is het  vaak ook niet meer mogelijk om bijvoorbeeld onderweg gebruik te maken van een toilet.

Advies: overleg met de opdrachtgever en adviseer uw werknemers zoveel mogelijk mee te werken met de eisen en wensen op het gebied van hygiënemaatregelen bij de opdrachtgever.

Indien u langer bij een werkobject aan het werk bent, is het advies een mobiel toilet in te zetten. Zorg er als werkgever voor dat deze goed wordt schoongehouden.

Vallen milde gezondheidsklachten onder de verzuimverzekering?
Hoewel de situatie per verzekeraar en per situatie kan verschillen, geldt in zijn algemeenheid de volgende dekking bij onderstaande situaties (bron: Schouten Zekerheid).

 

 

Ik wil buitenlandse arbeidskrachten informeren over de maatregelen in het kader van het coronavirus. Is er informatie in andere talen beschikbaar?

Er zijn posters te downloaden in verschillende talen, zoals Engels, Pools en Turks. U kunt ze hier downloaden.

Individuele werkgeversvragen

De bij VEBIDAK aangesloten ondernemers kunnen het VEBIDAK-bureau bellen of mailen met hun individuele vragen. Wij proberen deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Telefoon (030) 606 32 38, e-mail: info@vebidak.nl

VEBIDAK

In navolging van het dringende advies van premier Rutte is besloten dat medewerkers van VEBIDAK deels vanuit huis werken de komende tijd. Er blijft een roulerende kernbezetting aanwezig in gebouw Dakstede. In onze dienstverlening verandert er dus niets. VEBIDAK blijft gewoon bereikbaar op de gebruikelijke manier via telefoonnummer (030) 606 32 38 en via info@vebidak.nl Medewerkers zijn ook rechtstreeks via e-mail en mobiel bereikbaar. Op onze website vindt u contactgegevens: www.vebidak.nl/bureau