Waar kan ik relevante informatie vinden over het coronavirus?

20/07/2020

Waar kan ik relevante informatie vinden over het coronavirus?

 • Informatie Rijksoverheid
  De Rijksoverheid heeft één centrale pagina opgezet met alle relevante informatie over het coronavirus: www.rijksoverheid.nl/corona.
 • Protocol Samen veilig doorwerken
  De Rijksoverheid en de bouw- en technieksector hebben het protocol “Samen veilig doorwerken” vastgesteld. Het protocol volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en wordt ondersteund door vakbonden en brancheorganisaties.
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  Door de coronacrisis is er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.
 • Coronavirus op de werkvloer
  De landelijke werkgeverskoepels MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een centrale informatiepagina opgezet met informatie voor ondernemers: www.mkb.nl/corona
  MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN hebben een gezamenlijke handreiking opgesteld: "Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer."
 • Coronaloket voor ondernemers
  MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat er wordt aanbevolen om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via www.kvk.nl/coronaloket
 • Informatie voor werkgevers
  Via de website van AWVN kunt u informatie vinden die een dakbedekkingsbedrijf kan gebruiken in haar rol als werkgever: www.awvn.nl/topics/coronavirus-werkgevers
 • Corona op de werkvloer en privacy
  De Autoriteit Persoonsgegevens heeft enkele vragen en antwoorden opgesteld inzake corona op de werkvloer: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/corona-op-de-werkvloer