Dienstverlening

De dienstverlening van VEBIDAK Dakadvies omvat alle denkbare daktechnische aspecten, zoals:

 • algemene daktechnische helpdesk;
 • uitvoering van onderzoeken en inspecties, afgestemd op het doel van onze opdrachtgever;
 • beoordeling van schades en gebreken;
 • veiligheidsadvies (dak RI&E ‘werken op hoogte’);
 • beoordeling van bestekken en offertes;
 • het opstellen van bestekken en het organiseren van aanbestedingen;
 • werkbegeleiding, zoals uitvoeringscontroles en opleveringsinspecties;
 • beoordeling detailtekeningen;
 • bouwfysische en windbelastingsberekeningen uitvoeren;
 • geschillenbemiddeling;
 • het opstellen van deskundigenrapportages;
 • milieutechnisch advies;
 • vakinhoudelijke publicaties;
 • beoordeling van risico op wateraccumulatie met bijbehorende berekeningen.

 Maar u kunt bijvoorbeeld ook bij ons terecht voor:

 • advies bij productontwikkeling;
 • advies gebruiksdaken, zoals begroeide daken, parkeerdaken en –kelders, energiedaken e.d.;

 

 

 

VEBIDAK Dakadvies:
 

snel, onpartijdig en professioneel